- แบบบ้านใหม่

บ้านเพชรจักรพรรดิ์


ราคา 6 - 7 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย 435 ตร.ม.

บ้านเพชรอัศวิน


ราคา 4 - 5 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย 275.75 ตร.ม.

บ้านเพชรสําราญ


ราคา 8 - 9 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย 589 ตร.ม.