- แบบบ้านหนึ่งชั้น

บ้านเพชรชูชัย


ราคา 9 - 10 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย 71.5 ตร.ม.

บ้านเพชรสมบูรณ์


ราคา 1 - 2 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย 118 ตร.ม.

บ้านเพชรราชา


ราคา 3 - 4 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย 263 ตร.ม.