- แบบบ้านสามชั้น

บ้านเพชรรัศมี


ราคา 3 - 4 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย 259 ตร.ม.

บ้านเพชรบูรพา


ราคา 2 - 3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย 179 ตร.ม.

บ้านเพชรพิกุล


ราคา 2 - 3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอย 178 ตร.ม.