สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ

14 กันยายน 2561

#ข่าวดีค่ะสำหรับคนอยากมีบ้านมาอีกแล้วค่ะ
3 ปีแรก รับดอกเบี้ยต่ำ MRR – 300% ต่อปีหรือเท่ากับ 375% ต่อปี

• สินเชื่อบ้าน ธอสเพื่อคุณ
เลือกดอกเบี้ยถูกกว่า
ปีที่ 1 – 3 = MRR – 300% ต่อปี
ปีที่ 4 – 6 = MRR – 200% ต่อปี
ปีที่ 7 – 9 = MRR – 100% ต่อปี

• เลือกวงเงินกู้มากขึ้น*LTV+5%
ปีที่ 1 – 3 = MRR – 300% ต่อปี
ปีที่ 4 – 6 = MRR – 175% ต่อปี
ปีที่ 7 – 9 = MRR – 075% ต่อปี

ปีที่ 10 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR – 075% ต่อปี
ยกเว้นกรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ = MRR

• ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี
• ฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
-อายุผู้กู้ไม่เกิน 50 ปี
-รายได้สุทธิไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน
-ยื่นคำขอกู้ และนิติกรรมภายในวันที่ 28 กพ 2562
_____________________________
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
Website : wwwghbankcoth
Tel : 02-645-9000
Inbox : mme/GHBank