ระเบียบชำระเงิน

งวดที่ 1

 • ชำระเงิน 20%
 • งานทำสัญญา
 • วางเงินมัดจำ
 • งวดที่ 2

 • ชำระเงิน 20%
 • งานวางผัง
 • งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ
 • งวดที่ 3

 • ชำระเงิน 20%
 • งานฐานราก
 • งานตอม่อ
 • งานคานคอดิน
 • งานเทพื้นชั้นล่าง
 • งานเสาชั้นล่างแล้วเสร็จ
 • งวดที่ 4

 • ชำระเงิน 20%
 • งานโครงหลังคา
 • งานมุงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
 • งวดที่ 5

 • ชำระเงิน 10%
 • งานก่ออิฐ
 • ติดตั้งวงกบประตูไม้
 • งานฉาบปูนภายนอก/ภายใน
 • งวดที่ 6

 • ชำระเงิน 5%
 • งานเดินสายไฟ
 • งานฝ้าภายนอก/ภายใน
 • งานปูวัสดุผิวพื้นแล้วเสร็จ
 • งวดที่ 7

 • ชำระเงิน 5%
 • งานประปา
 • งานทาสี
 • งานติดตั้งสุขภัณฑ์
 • งานตู้เมนไฟฟ้า
 • เก็บงานทั้งหมดแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบบ้าน
 • งวดที่ 1

 • ชำระเงิน 15%
 • งานทำสัญญา
 • วางเงินมัดจำ
 • งวดที่ 2

 • ชำระเงิน 15%
 • งานวางผัง
 • งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ
 • งวดที่ 3

 • ชำระเงิน 15%
 • งานฐานราก
 • งานตอม่อ
 • งานคานคอดิน
 • งานเทพื้นชั้นล่าง
 • งานเสาชั้นล่างแล้วเสร็จ
 • งวดที่ 4

 • ชำระเงิน 15%
 • งานคานชั้นสอง
 • งานเทพื้นชั้นสอง
 • งานเสาชั้นสองแล้วเสร็จ
 • งวดที่ 5

 • ชำระเงิน 15%
 • งานโครงหลังคา
 • งานมุงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
 • งวดที่ 6

 • ชำระเงิน 15%
 • งานก่ออิฐ
 • ติดตั้งวงกบประตูไม้
 • งานฉาบปูนภายนอก/ภายในแล้วเสร็จ
 • งวดที่ 7

 • ชำระเงิน 5%
 • งานเดินสายไฟ
 • งานฝ้าภายนอก/ภายใน
 • งานปูวัสดุผิวพื้นแล้วเสร็จ
 • งวดที่ 8

 • ชำระเงิน 5%
 • งานทาสี
 • งานติดตั้งสุขภัณฑ์
 • งานตู้เมนไฟฟ้า
 • เก็บงานทั้งหมดแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบบ้าน
 • งวดที่ 1

 • ชำระเงิน 15%
 • งานทำสัญญา
 • วางเงินมัดจำ
 • งวดที่ 2

 • ชำระเงิน 15%
 • งานวางผังแล้วเสร็จ
 • งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ
 • งวดที่ 3

 • ชำระเงิน 15%
 • งานฐานรากแล้วเสร็จ
 • งานตอม่อแล้วเสร็จ
 • งานคานคอดินแล้วเสร็จ
 • งานเทพื้นชั้นล่างแล้วเสร็จ
 • งานเสาชั้นล่างแล้วเสร็จ
 • งวดที่ 4

 • ชำระเงิน 15%
 • งานคานชั้นสองแล้วเสร็จ
 • งานเทพื้นชั้นสองแล้วเสร็จ
 • งานเสาชั้นสองแล้วเสร็จ
 • งวดที่ 5

 • ชำระเงิน 15%
 • งานคานชั้นสามแล้วเสร็จ
 • งานเทพื้นชั้นสามแล้วเสร็จ
 • งานเสาชั้นสามแล้วเสร็จ
 • งวดที่ 6

 • ชำระเงิน 10%
 • งานโครงหลังคาแล้วเสร็จ
 • งานมุงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
 • งวดที่ 7

 • ชำระเงิน 5%
 • งานก่ออิฐแล้วเสร็จ
 • ติดตั้งวงกบประตูไม้แล้วเสร็จ
 • งานฉาบปูนภายนอก/ภายในแล้วเสร็จ
 • งวดที่ 8

 • ชำระเงิน 5%
 • งานเดินสายไฟ
 • งานฝ้าภายนอก/ภายใน
 • งานปูวัสดุผิวพื้นแล้วเสร็จ
 • งวดที่ 9

 • ชำระเงิน 5%
 • งานทาสี
 • งานติดตั้งสุขภัณฑ์
 • เก็บงานทั้งหมดแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบบ้าน